To those visitors who can not read Swedish, I have now added the Google Translate - enjoy!
(and do not hesitate to get in touch with me!)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

torsdag 26 juli 2012

A. Hicks om Medvetet Skapande

Abraham Hicks beskriver Medvetet Skapande såhär:
  • 5 delar - uppskatta vad som är
  • 2 delar - av att föreställa sig att det är lite bättre än vad det är
  • 2 delar - hitta efter saker som skulle få dig att må bättre
  • 1 del - lugna ditt sinne, chilla, försök inte så hårt, var i det som är
Enkelt och lättförstått recept som skapar dina manifesteringar!
Abraham pratar om att fokusera i 17 sekunders intervaller. Om man håller fast en tanke i 17 sekunder så drar den till sig en annan matchande tanke som efter 34 sekunder drar till sig ytterligare en osv. Det blir typ som en hävstångseffekt och är ett oerhört kraftfullt verktyg, vilket ökar för var 17-sekunders intervall du avverkar. Efter 68 sekunders fokusering är vibrationen kraftfullt nog för att manifestering ska inledas!
17 17 17 17 = 68 sekunder av ren tanke/känsla och det kommer att hända grejer!
Översatt i praktiskt arbete skulle det enligt Abraham bli följande:
  • 17 sekunder är värt 2.000 arbetstimmar vilket är ett år med 40 timmar per vecka.
  • 34 sekunder är värt 20.000 arbetstimmar eller ca 10 år års praktiskt arbete!
  • 51 sekunder är värt 200.000 arbetstimmar eller ca 100 år år av praktiskt arbete.
  • 68 sekunder är värt 2.000.000 arbetstimmar eller ca 1000 år!!!
Då fokuserar jag hellre i 68 sekunder. Flört

(Hämtat från en engelsk artikel som du hittar i sin helhet Här.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar